Kontakt

Hur syns ditt företag i Sociala Medier?

Jag hjälper dig att lyckas att lyckas på Sociala Medier. Vi analyserar marknaden, skapar en tydlig strategi och ett innehåll som ger rätt värden och uppmärksamhet kring ditt varumärke.

Social by Hanna AB, Växjö

Utbildning

Utbildning av dig och dina anställda. Jag ser till att ni ökar er kunskap om Sociala Medier och hur det påverkar ert varumärke.

Strategi

Jag kommer med ett förslag på en strategi. Tillsammans utformar vi sedan en plan kring hur ni ska arbeta med Sociala Medier.

Uppföljning

Under utsatt tid hjälper jag er igång och följer sedan upp arbetet med x-antal uppföljningsmöten.

Boka ett möte redan idag!

Jag anpassar alltid utbildning, strategi och uppföljning efter era önskemål och behov.